Holmedal

HD-Transport

HD-Transport är ett modernt kommunikationssystem för Beställningsmottagning, Trafikledning, Planering och Efterbehandling för taxi- och budföretag

Moduluppbyggt

Anpassningsbart 

Flexibelt

Användarvänligt 

Öppna gränssnitt

HD-Transport

Modernt kommunikationssystem för persontrafik och transporter

map_framsida

Användarvänligt och flexibelt system

HD-Transport är ett modernt kommunikationssystem för Beställningsmottagning, Trafikledning, Planering och Efterbehandling för taxi- och budföretag. Systemet är utvecklat med användarvänlighet, flexibilitet och funktionalitet som riktmärken. Detta har skapat ett synnerligen anpassningsbart system som via ett flertal inställningar låter företagets egna behov till stor del styra användandet av de olika funktionerna.

Moduluppbyggt för olika behov

Systemet är moduluppbyggt för att passa olika behov, från det lilla företaget med mindre än 10 bilar och upp till större företag med över 500 bilar.

Länkat till andra system

HD-Transport har länkar till olika planeringssystem som t ex Trapeze, Planet och Sam3001 samt länkar till Flygtaxi m fl. HD-Transport har också kommunikations- och radioservrar för GPRS.

Utveckling av systemet

En fortsatt utveckling av programmet sker kontinuerligt i samråd med våra kunder för att förbättra funktioner, ta fram nya moduler etc.

Demonstration av systemet

Endast en liten del av systemets kapacitet framgår av denna presentation som vi hoppas skall leda till en ingående demonstration. Kontakta oss för mer information om systemet på telefon 0431-747 00 eller Email support@holmedal.se.

Holmedal HD-Transport

Trafikledning
Efterbehandling
Gatumodul
Fastpris
Slingmodul
Körpasschema
Skoltursmodul
Planeringsmodul
Radiokommunikation
Kartmodul
Åkarreskontra
EMV/Kontokort
Autogiro
OCR
Sie
Manuell fakturering
Megtax Taxaprogram

Färdtjänst/taxi
Buss/skolbuss
Taxi/taxichaufför
Holmedal folder Flexmate

Läs mer i vår folder

För mer information läs mer i vår folder HD-Transport.

Support & Utbildning

För mer information om hur du kontaktar vår support, OnLine support och vilka utbildningar vi kan erbjuda läs mer på vår support-sida.

Skicka ett meddelande

14 + 11 =